บริการทางการแพทย์

ศูนย์เวลเนส

          เราให้บริการตรวจสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชียวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นได้โดยการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934642, Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา