ค้นหาแพทย์

พญ. อนุธิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2015

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาตร์ครอบครัว

การศึกษาหลังปริญญา

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
  • Fellowship in Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์