บริการทางการแพทย์

โรคเลือด

       บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติและปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือดเช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดโรคเลือดและโรคซีดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ธาลัสซีเมียโรคโลหิตจางทุกชนิดหรือความผิดปกติของปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือดฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658