ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-19:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-19:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
05 พฤษภาคม 2564 17:00 - 18:00
05 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00
08 พฤษภาคม 2564 17:00 - 19:00
26 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
26 พฤษภาคม 2564 17:00 - 18:00
26 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00