บริการทางการแพทย์

คลินิกระงับปวด

       ให้บริการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและให้การดูแลรักษาด้วยการทำหัตถการบำบัดความปวด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936830 , Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา