บริการทางการแพทย์

คลินิกระงับปวด

       ให้บริการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและให้การดูแลรักษาด้วยการทำหัตถการบำบัดความปวด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา