ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ภาสกร สวัสดิรักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • คลินิกระงับปวด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 14:00 คลินิกระงับปวด ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 13:00 - 14:00 คลินิกระงับปวด ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 กันยายน 2566 คลินิกระงับปวด ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12 กันยายน 2566 คลินิกระงับปวด ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์