ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ภาสกร สวัสดิรักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • คลินิกระงับปวด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-14:00 AN/Pain Clinic อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 13:00-14:00 AN/Pain Clinic อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มิถุนายน 2564 13:00 - 14:00
04 มิถุนายน 2564 13:00 - 14:00
18 มิถุนายน 2564 13:00 - 14:00