บริการทางการแพทย์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

       ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง อาการปวดต่างๆ อาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน (ออฟฟิศซินโดรม) โดยการทำหัตถการต่างๆ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือเครื่องมือ เช่น การฝังเข็ม รวมทั้งการแนะนำการออกกำลังกายร่วมกับนักกายภาพบำบัด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936961 , Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา