ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. มติ เชื้อมโนชาญสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคผิวหนัง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30-10:29 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
10:30-11:30 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
อังคาร 13:00-13:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
14:00-15:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
พุธ 09:30-10:29 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
10:30-11:30 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
เสาร์ 09:00-09:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
14:00-15:30 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
04 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
11 พฤษภาคม 2564 09:30 - 11:30
18 พฤษภาคม 2564 09:30 - 11:30
25 พฤษภาคม 2564 09:30 - 11:30