ค้นหาแพทย์

นพ. วิศัลย์ อนุตระกูลชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-11:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-13:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-15:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-11:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-13:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-15:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 13:00-13:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
02 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
03 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
03 พฤษภาคม 2564 15:00 - 15:59
05 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
05 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
05 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
07 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
07 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
07 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
10 พฤษภาคม 2564 15:00 - 15:59
26 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
26 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
26 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00