ค้นหาแพทย์

ทพญ. นภัสสร ธนะทิพานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วิทยาเอ็นโดดอนท์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • (กำลังศึกษา) ปริญญาโท ทันตกรรมรักษารากฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ