ค้นหาแพทย์

ทพ. ลภน มุทธาพงศ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านและปริญญาบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 15:59 คลินิกทันตกรรม
พุธ 13:00 - 15:59 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 17:00 - 18:59 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 09:00 - 20:00 คลินิกทันตกรรม
อาทิตย์ 09:00-11:59/13:00-19:29 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
04 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
08 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
10 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
11 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
15 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
18 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
25 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม