ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. นภัทร โตวณะบุตรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคผิวหนัง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
18:00-19:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
อาทิตย์ 09:00-09:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
04 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00
11 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00
18 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00
25 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00