ค้นหาแพทย์

ทพญ. เพ็ญผ่อง สุขสมเพียรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ปริญญาทางทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 13:00 - 16:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ