ค้นหาแพทย์

ทพ. คณพศ จิวนารมณ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2020

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ