ค้นหาแพทย์

ทพญ. กอร์ปนภา วัฒนศิริสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020

การศึกษาหลังปริญญา

  • 2564 หลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตกรรมครอบครัวและชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 08:00 - 12:59 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
08 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
15 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม