ค้นหาแพทย์

ทพญ. กวิสรา วนรัตน์วิจิตรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020

วุฒิบัตร

  • -

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • -

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 15:59 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 15:59 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์ 08:00 - 15:59 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 08:00-11:59/13:00-20:00 คลินิกทันตกรรม
อาทิตย์ 08:00-11:59/13:00-16:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ