ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ปาริชาติ สาลีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคติดเชื้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-15:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 มกราคม 2564 13:00 - 15:00
20 มกราคม 2564 13:00 - 15:00