ค้นหาแพทย์

ทพ. เจษฎา ปัญญาศรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • วิทยาเอ็นโดดอนท์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา วิทยาเอ็นโดดอนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • วุฒิบัตรด้านแบคทีเรียและการติดเชื้อเรื้อรัง มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ปริทันตวิทยา
  • เอ็นโดดอนท์วิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
พุธ 13:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 13:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
08 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
15 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
22 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
29 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม