ค้นหาแพทย์

นพ. อมรพัฐ กิจโรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์การท่องเที่ยว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-16:00 คลินิกท่องเที่ยว-Excellence ชั้น 5
พฤหัสบดี 09:00-12:00 คลินิกท่องเที่ยว-Excellence ชั้น 5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา