ค้นหาแพทย์

นพ. ชานน สีหะกุลังสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ศัลยกรรมประสาทและสมอง

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกศัลยกรรม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ