ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. สัณหวิชญ์ จันทร์รังสีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบตับ, ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:30-14:30 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-10:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
13 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00