ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิตสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18:00-18:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 18:00-18:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
03 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
10 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
10 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00