ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00-14:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 สิงหาคม 2564 13:00 - 14:00
12 สิงหาคม 2564 13:00 - 14:00