ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. อานนท์ โชติรสนิรมิตสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบตับ, ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา