ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ห้องสิน ตระกูลทิวากรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบศรีษะ, คอ และเต้านม

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-15:00 SUR/ศัลยกรรม 12
เสาร์ 09:00-12:00 SUR/ศัลยกรรม 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา