ค้นหาแพทย์

นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบหัวใจ, หลอดเลือด และทรวงอก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:30-11:30 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
10 พฤษภาคม 2564 10:30 - 11:30