ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. สุริธร สุนทรพันธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 11:00-12:00 SUR/ศัลยกรรม 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 11:00 - 12:00
19 เมษายน 2564 11:00 - 12:00