ค้นหาแพทย์

นพ. วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบศรีษะ, คอ และเต้านม

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
03 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
10 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
10 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00