ค้นหาแพทย์

นพ. จิระพงศ์ วงศ์ฟักสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 19:00 คลินิกศัลยกรรม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 13:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ
03 พฤษภาคม 2565
07 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565
14 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
21 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565
28 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565