ค้นหาแพทย์

นพ. จิระพงศ์ วงศ์ฟักสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-19:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 13:00-13:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
01 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
01 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
02 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
04 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00
09 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
16 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
23 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
30 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00