ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-10:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-10:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00-10:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-10:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-10:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
04 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
05 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
06 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
07 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
10 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00
26 พฤษภาคม 2564 09:00 - 10:00