ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. เติมพงศ์ เรียนแพงสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
05 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
05 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
26 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
26 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
26 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00