ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. สมเจริญ แซ่เต็งสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทรวงอก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-13:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
05 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
26 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00