ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ปัญจพร วงศ์มณีรุ่งสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบศรีษะ, คอ และเต้านม

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-11:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
06 พฤษภาคม 2564 10:00 - 11:00
13 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
13 พฤษภาคม 2564 10:00 - 11:00