ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ชุมพล เจตจำนงค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 15:00-16:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
10 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00