ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ.ม.ล. พันธุ์ภัทร์ จักรพันธุ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหาร

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 14:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ