ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ.ม.ล. พันธุ์ภัทร์ จักรพันธุ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหาร

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 15:00-16:00 SUR/ศัลยกรรม 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 เมษายน 2564 15:00 - 15:59
15 เมษายน 2564 15:00 - 15:59