ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-14:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 13:00-14:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 13:00 - 14:00
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 14:00
07 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
28 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00