ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. กนกกาญจน์ เทพมาลัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-15:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 13:00-15:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00