ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 14:00-14:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤษภาคม 2564 14:00 - 16:00
13 พฤษภาคม 2564 14:00 - 16:00
20 พฤษภาคม 2564 14:00 - 16:00
27 พฤษภาคม 2564 14:00 - 16:00