ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. พิษณุ มหาวงศ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00-14:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤษภาคม 2564 13:00 - 14:00
13 พฤษภาคม 2564 13:00 - 14:00