ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ปวิธ สุธารัตน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-13:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา