ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. กำธน จันทร์แจ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 14:00-14:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00-09:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
02 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
02 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
05 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
05 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
26 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
26 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00