ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00-17:59 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-19:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
07 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00