ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-10:59 PS/จิตเวช คลินิก
11:00-12:00 PS/จิตเวช คลินิก
อังคาร 10:00-10:59 PS/จิตเวช คลินิก
11:00-12:00 PS/จิตเวช คลินิก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
12 เมษายน 2564 10:30 - 11:29
12 เมษายน 2564 11:30 - 12:30
13 เมษายน 2564 10:00 - 12:00
13 เมษายน 2564 10:30 - 11:29
13 เมษายน 2564 11:30 - 12:30
14 เมษายน 2564 09:30 - 12:00