ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00 PS/จิตเวช คลินิก
อังคาร 10:00-12:00 PS/จิตเวช คลินิก
พุธ 09:30-12:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 มกราคม 2564 09:00 - 12:00
05 มกราคม 2564 10:00 - 12:00
06 มกราคม 2564 09:30 - 12:00
20 มกราคม 2564 09:30 - 12:00
27 มกราคม 2564 09:30 - 12:00