ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. จำลอง ดิษยวณิชสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 PS/จิตเวช คลินิก
14:00-14:59 PS/จิตเวช คลินิก
15:00-16:00 PS/จิตเวช คลินิก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 เมษายน 2564 13:00 - 16:00
13 เมษายน 2564 13:00 - 16:00