ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-16:00 PS/จิตเวช คลินิก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา