ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-13:59 PS/จิตเวช คลินิก
14:00-14:59 PS/จิตเวช คลินิก
15:00-16:00 PS/จิตเวช คลินิก

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
14 เมษายน 2564 13:00 - 16:00