ค้นหาแพทย์

ศ.พญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคผิวหนังเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-18:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
พุธ 17:00-18:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
ศุกร์ 17:00-18:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
อาทิตย์ 13:30-14:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา