ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.นพ. ภูดิศ เจต๊ะวรรณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อัลตร้าซาวด์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
09 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
09 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
09 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
23 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
23 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
23 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00