ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ศศิวิมล ศรีสุโขสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อุ้งเชิงกรานสตรีและปัสสาวะเล็ด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา