ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. ศศิวิมล ศรีสุโขสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อุ้งเชิงกรานสตรีและปัสสาวะเล็ด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ