ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อัลตร้าซาวด์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
ศุกร์ 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
เสาร์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
อาทิตย์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:59
04 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
04 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
04 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
11 พฤษภาคม 2564 17:00 - 20:00
15 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
16 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
25 พฤษภาคม 2564 17:00 - 20:00
30 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
30 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
30 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00