ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อัลตร้าซาวด์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
06 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
07 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
09 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
12 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
19 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
20 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
21 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
23 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
28 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์