ค้นหาแพทย์

พญ. วรชร ลัทธิวงศกรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มีบุตรยาก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 11:00 - 11:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
08 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
12 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์