ค้นหาแพทย์

พญ. วรชร ลัทธิวงศกรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มีบุตรยาก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
เสาร์ 09:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มกราคม 2564 17:00 - 17:59
01 มกราคม 2564 18:00 - 18:59
01 มกราคม 2564 19:00 - 20:00
02 มกราคม 2564 09:00 - 12:00
04 มกราคม 2564 13:30 - 14:30